Założyciel i opiekun orkiestry – ks. Damian Gajdzik

proboszcz i kustosz

Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie

tel. 606 717 040


 

Dyrygent orkiestry – Grzegorz Kalisz