W październiku 2010r. w ogłoszeniach parafialnych została podana pierwsza informacja dotycząca stworzenia orkiestry dętej. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był wówczas nowy i obecny proboszcz i kustosz Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie – ks. Damian Gajdzik. W orkiestrze mieli grać głównie czynnie grający muzycy oraz uczniowie szkół muzycznych. Informacją o tworzeniu orkiestry w chorzowskim sanktuarium zainteresował się przebywający wtedy za granicą były organista tej parafii p. Stanisław Ludyga (1939 – 2014). Wykorzystując dawne znajomości poprosił o pomoc w realizacji tego dzieła muzyka, dyrygenta i pedagoga w jednej osobie p. Stanisława Skrabla.

Po raz pierwszy Orkiestra Dęta zagrała w czasie Pasterki w 2010r. Następnie pierwotny skład orkiestry stworzył oprawę Mszy Świętej  z okazji rocznicy urodzin księdza proboszcza Damiana Gajdzika. Orkiestra ta grała w Sanktuarium św. Floriana w czasie Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczystości Odpustu Parafialnego.

Wśród wielu zgłaszających się kandydatów przeważały osoby, które nie miały wcześniej styczności z muzyką. Naprzeciw temu wyzwaniu stanął wybitny muzyk i pedagog z wieloletnim stażem p. Stanisław Skrabel. Z wielką energią i zapałem zaczął budować od podstaw nowy, przyszły skład Orkiestry. Organizując cotygodniowe spotkania zdobywając nowe instrumenty i tworząc własne opracowania utworów stworzył stały skład orkiestry. Jako datę początku obecnej orkiestry przyjęto dzień pierwszej próby tj. 28 maja 2011r.

P. Stanisław Skrabel stworzył orkiestrę, która do dziś gra „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek”. Był jej pierwszym dyrygentem ale z przyczyn zdrowotnych w sierpniu 2016r. zrezygnował z funkcji dalszego prowadzenia tej orkiestry. W październiku 2016r. nowym dyrygentem został p. Marek Przegendza – nauczyciel na instrumentach dętych w Szkole Muzycznej oraz muzyk Filharmonii Śląskiej. Orkiestrą kierował do sierpnia 2018 roku. Od stycznia 2019 roku do stycznia 2020 roku orkiestrą kieruje ponownie p. Staniław Srabel. Kolejnym dyrygentem orkiestry zostaje p. Krzysztof Wyciślik prowadząc orkiestrę od stycznia 2020 r. do maja 2021 r. w ciężkich czasach pandemii. W sierpniu 2021 roku orkiestrę przejął p. Grzegorz Kalisz absolwent szkoły muzycznej,  instruktor muzyczny  czynnie działający w śląskim ruchu muzycznym.

Nasza orkiestra jest jedyną orkiestrą dziecięco – młodzieżową w okolicy. Członkowie naszej orkiestry to młodzież w wieku 10 – 21 lat. Większość muzyków pochodzi z Chorzowa, ale nie brakuje osób z sąsiednich miast. Prawie każdy z nich nauczał naukę od „zera”. W orkiestrze nie brak także muzyków wykształconych muzycznie. To oni zawsze służą dobrą radą i dają dobre wzorce do naśladowania. Dzięki przychylności naszego proboszcza ks. Damiana Gajdzika udało nam się zaadoptować salkę katechetyczną na salę prób. W wakacje 2012r. odbył się w niej gruntowny remont. Jest to dowód poświęcenia i ciężkiej pracy fizycznej całego zespołu. Zapał do pracy wkładany przez członków orkiestry jak i samego dyrygenta, systematyczne próby i spotkania, wiara i zaangażowanie oraz wciąż wzrastające zainteresowanie  sprawiają, że marzenia o Sanktuaryjnej Orkiestrze szybko się spełniają.

 

Jeżeli jesteś osobą w wieku szkolnym lub znasz taką osobę, jesteś lub byłeś uczniem Szkoły Muzycznej albo nigdy nie miałeś doświadczenia z muzyką, a chcesz nauczyć się grać na jakimś instrumencie to przyjdź do nas. Nauka gry jest bezpłatna i pod fachową opieką p. dyrygenta. Nie trzeba mieć swojego instrumentu. Próby odbywają się zasadniczo we środy (16:00 – 18:00) i w soboty (10:00 – 13:00) w Salkach Domu Katechetycznego Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie przy ul. Ks. Konrada Szwedy 1. Przyjdź i spróbuj! Lepiej żałować że się spróbowało niż żałować że się nie spróbowało.

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź,

Tam dobre serca mają.

Źli ludzie wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają.”